Фах культуролога….нові можливості!

Бакалаври культури можуть працювати на посадах, які передбачають наявність вищої гуманітарної освіти та специфічних культурологічних знань:

 • робота на викладацьких та адміністративних посадах у середніх та вищих навчальних закладах для викладання культурологічних і суспільствознавчих дисциплін;

 • у закладах культури (театри, музеї, галереї, філармонії, бібліотеки, студії тощо) для проведення науково-дослідницької, аналітичної, консультаційної та референтської роботи;

 • в органах державної влади для проведення менеджерської, організаційно-консультативної роботи з питань культури для організації культурно-освітньої та культурно-дозвіллєвої роботи;

 • у суспільних і громадських організаціях, партіях, фондах для вивчення соціально-культурних проблем, роботи в поліетнічних і поліконфесійних колективах;

 • в ЗМІ для кваліфікованого аналізу соціокультурних проектів;

 • робота з оцінки культурної спадщини у структурі державних силових відомств.

 Високий рівень освіти і вміння аналізувати отримані з культурологічної галузі знання створюють перспективи для подальшої наукової, ділової, державної та політичної кар’єри випускника.

Завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 • організація міжнародного культурного співробітництва.

 • менеджмент в сфері мистецтва, клубної роботи, видавничої справи;

 • організація виставково-експозиційної діяльності та музейної справи;

 • культурна складова адміністративно-політичної діяльності (культура ділового спілкування, бізнес-етикет, тощо);

 • організаційна діяльність у сфері телебачення та засобів масової інформації;

 • культурний аналіз і прогнозування у адміністративних установах;

 • культурно-просвітницька діяльність в мережі Internet (культурна та художньо-естетична інфраструктура);

 • організація масових культурних заходів (дозвіллєвої діяльності, шоу-програм);

 • експертиза художніх цінностей.

Бакалаври культури мають широкі академічні права та продовжують навчання за програмою підготовки магістр і отримують кваліфікацію  «магістр культурології, керівник підрозділів у сфері культури та відпочинку».