• Захист магістерських робіт

  28-29 грудня відбувся захист магістерських робіт наших перших культурологів (групи 605).
  У своїх виступах магістранти представили на розсуд Екзаменаційної комісії основні узагальнюючі положення, елементи новизни та висновки, винесені на захист. Тематика магістерських робіт охоплює широке предметне поле культурологічних дисциплін, відповідає змісту та структурі навчальних курсів.

  Результати контролю знань студентів у захисту кваліфікаційних магістерських робіт дають підстави відзначити позитивну динаміку та  зростання якості знань студентів напряму підготовки (спеціальності) «культурологія». Відповіді студентів засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження. Магістранти переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Позитивним моментом є підготовлені студентами-культурологами презентації. Здобувачі ОР “магістр” виявили високий рівень знань, комунікативну компетентність, вміння давати стислі змістовні відповіді, фахово вести дискусію, відповідаючи на запитання членів ЕКу та зауваги рецензентів. читати далі...
 • Відкрита лекція к.ф.н. Горохолінської І. В. "Ціннісні виклики постсекулярності: Quo Vadis?"

  6 грудня об 11:30 відбулася відкрита лекція к.ф.н., викладача кафедри культурології релігієзнавства та теології Горохолінської Ірини Володимирівни., яка була прочитана у контексті спецкурсу «Філософські аспекти секуляризаційних процесів».

  Лекцію відвідали викладачі кафедри, студенти-магістранти спеціальності «Релігієзнавство», студенти-культурологи І та ІІ курсу та усі бажаючі. Лекція справді цікава й актуальна, спрямовувала слухачів до осмислення ціннісних викликів постсекулярності та тематичної дискусії. Окрім студентів ЧНУ лекція була прочитана студентам Українського католицького університету в рамках програми стажування Горохолінської І.В. Презентація демонструвала авторське бачення витоків і підходів до висвітлення проблеми.  Жваві дискусії не припинялися і на перерві після завершення пари, а це надихає рефлексувати, а отже, вдосконалюватись, чи не так? Цікаво, нестандартно, дискусійно – «Quo Vadis?». Слово автору:

  Горохолінська  І. В.: «Лекція спрямована на аналіз морально-релігійного портрету сучасної людини – в умовах глобалізації та секуляризації. Чи варто говорити про тотальні секуляризаційні процеси сучасності? Чи обґрунтованими є твердження про ренесанс релігійності? І що важливо: яка місія та стратегія дій Церкви в умовах запобігання десакралізації релігійного життя й аксіологічного самовизначення сучасної особи? Як християнину залишитися християнином, але поряд з тим не консервуватися в культурно та ментально неадекватній часу системі пріоритетів впорядкування особистого життя? Саме означенні питання є маркерами в практичній площині пошуку відповіді на гостре питання звернене до представників західної (християнської?) цивілізації – Quo Vadis? 

  читати далі...
 • Всеукраїнська олімпіада з "Культурології"

  Щорічно студенти філософсько-теологічного факультету активно долучаються до участі в І турі Всеукраїнської олімпіади з профілюючих дисциплін. Оголошуємо старт І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з "Культурології" читати далі...
 • Театр ближче, ніж здається

  Сучасна людина, на відміну від людей попередніх епох, має широкий спектр вибору культурно-мистецьких послуг. Проте однією із основоположних залишається театр. Незважаючи на певну втрату популярності і попиту, сфера театрального мистецтва реформується, осучаснюється і залучає глядачів різного соціального статусу і віку. Театр – цікавий, театр – елітарний, театр – актуальний.

  Та все ж, чомусь побутує думка стосовно того, що ця сфера дуже замкнена, ізольована, недоступна для пересічного глядача. Чи так це насправді? Спробуємо з’ясувати далі.

  читати далі...
 • Звіт про проходження педагогічної практики студентів-культурологів IV курсу у 2016 році

      Педагогічна практика була проведена успішно. Підготовлено відповідну документацію Згідно наказу Ректора студентів 4 курсу ОКР – бакалавр денної форми навчання, напряму 6.020101 – Культурологія направлено на педагогічну практику з 10 жовтня до 4 листопада 2016 р. (4 тижні, передбачені навчальним планом) на 5 баз практики, зокрема: Буковинський державний медичний університет; Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж»; Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету; Комунальний заклад «Чернівецьке обласне училище мистецтв ім. С.Воробкевича».

  читати далі...