Культурологія – це перспективна спеціальність, відповідно до запитів і потреб глобалізованого соціуму, спостерігається жвавий інтерес до вивчення та збереження культурних цінностей, брак культурологічної інформації та її потенційна необхідність у всіх сферах сучасного інформаційного суспільства. Такий стан справ зумовлює актуальність та доцільність підготовки фахівців зі спеціальності «культурологія».

Символічно, що навчаються майбутні культурологи у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, архітектурний ансамбль якого (колишня Резиденція митрополитів Буковини і Далмації) було внесено до найпрестижнішого списку світового надбання – Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Спеціальність «культурологія» відкрита саме на унікальному у своєму роді філософсько-теологічному факультеті університету, де вже функціонують такі фундаментальні спеціальності, як філософія, релігієзнавство, соціологія, а також богослов’я. Майбутній культуролог, навчаючись на філософсько-теологічному факультеті, бачить реальні прояви комунікативного та ідейного порозуміння людей з різними світоглядами й переконаннями, але єдиних у своїх гуманістичних ціннісних орієнтаціях, щиро перейнятих проблемами й перспективами розвитку національної культури, виходу її на рівень загальносвітового значення.

Філософсько-теологічний факультет який є історичним спадкоємцем філософського та теологічного факультету, що становили основу відкритого 4 жовтня 1875 р. університету ім. Франца Йозефа в м. Чернівці. Відродження філософсько-теологічного факультету відбулося у 1993 р.

Декан – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти Балух Василь Олексійович.

Для майбутніх фахівців-культурологів створено необхідні умови побуту та навчання. Навчально-методична база  факультету відповідає сучасним стандартам і постійно оновлюється та вдосконалюється. У розпорядженні колективу викладачів та студентів факультету 12 аудиторій, новий комп'ютерний клас (11 комп'ютерів), методичний кабінет і бібліотека.