Керівництво факультету

Декан факультету:


Балух Василь Олексійович
 - доктор історичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти в Україні, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПН України; З 2001 р. по теперішній час завідувач кафедри культурології, релігієзнавства та теології і декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Як викладач і педагог нагороджений державними і церковними відзнаками.  Постановою Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України від 19 листопада 2010 року Балуха В.О. обрано членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України (Відділення загальної педагогіки та філософії освіти), нагороджений медаллю «20 років Академії наук вищої освіти України» (2012 р.).

Заступники декана:


Мизак Нестор Степанович
 (доктор історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології) - з навчально-методичної роботи;

      З 2013 р. заступник декана з навчально–методичної роботи, член редколегії журналу «Буковинський журнал» (2013), спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій на історичному факультеті університету (2013).Шкрібляк Микола Васильович  (кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології) - з навчально-виховної роботи;

      З вересня 2014 року  є заступником декана з навчально-виховної роботи філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету.


   Марчук Михайло Георгійович (доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії) - з наукової роботи та інформації;

   З вересня 2004 р. – професор, завідувач кафедри філософії, заступник декана факультету з наукової роботи. Відмінник освіти України.

Бучовський Віталій Рішардович (кандидат історичних наук, асистент кафедри культурології релігієзнавства та теології) - з виховної роботи.

З 2010 р. і до сьогоднішнього дня працює асистентом кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Обіймає посаду заступника декана з виховної роботи в гуртожитку.