Нагадуємо, що 20-22 квітня 2017 року відбудеться чергова студентська 
наукова конференція! 

До 13 березня 2017 року просимо подати на кафедру культурології, релігієзнавства та теології роздруковані тези, перевірені науковим керівником. 
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей: 
Текст статті має бути викладений українською мовою, обсягом 2 повні сторінки (НЕ БІЛЬШЕ) А5 (148*210 мм) (ні в якому разі не А4 формат у дві 
колонки!!!!!) з усіма полями, рівними 2.0 см. 
Щільність тексту; 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп'ютері). 
Розмір шрифту: 11 пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури - 10 пт. Шрифт: Times New Roman. 
Абзац: відступ 5 мм (користуватись переносом). 
Розмір друкованого тексту: ~110x160 мм. 
Автор вказується в правому верхньому куті 1-ої сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів (повністю ім’я, а потім прізвище). Нижче - посада (асист., доц., проф., асп.), прізвище та ініціали наукового керівника. 
Назва статті - посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів. Список літератури (при необхідності) подається наприкінці статті розміром 10 пунктів. 
При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури. Примітки внизу сторінки не допускаються. 
Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти. 
Студент може бути автором лише однієї доповіді!
Детальніше