13-14 квітня 2017 року Студентське наукове товариство культурологів за підтримки кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить V Всеукраїнську наукову конференцію «Студентські культурологічні читання»

Основі напрямки роботи конференції: 

 1. Методологічні проблеми культурології як науки
 2. Історія культурологічної думки
 3. Культурні аспекти вивчення Острогіани
 4. Сучасна культурна критика: суть і основні принципи
 5. Культурна антропологія. Людина і світ культури
 6. Філософське осмислення культури
 7. Теорія культури
 8. Актуальні проблеми історико-культурних досліджень
 9. Сучасна візуальна культура
 10. Культура повсякдення
 11. Соціокультурні виміри глобалізації
 12. Культура української діаспори
 13. Етнографія і народознавство
 14. Менеджмент в культурній сфері
 15. Культура в аспекті гендерної проблематики
 16. Філософська антропологія та філософія культури

До участі в конференції запрошують студентів, аспірантів та молодих вчених.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Заявки (форма заявки - https://goo.gl/Vd3NVC) на участь в конференції варто заповнити до 28 березня 2017 року.

Витрати на харчування, проживання, проїзд за кошти учасників.

На електронну адресу редколегії збірника conference.culture@oa.edu.ua слід надіслати електронну версію тез, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_тези.doc.

Вимоги до оформлення тез:

- Обсяг тез не більше 2-3 стор. А4.

- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

- Текст вирівнюється по ширині.

- В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

- В тексті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

- Посилання давати за зразком [2, с. 45].

- Зверху сторінки зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім’я та прізвище автора, після цього наступний рядок - великими літерами назва (вирівнювання по центру).

- Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

 

Публікація тез – безкоштовно у електронній версії збірника; видрук паперової версії 1 примірника збірника тез – 100 грн. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти роботи, що не відповідають означеній тематиці, критеріям щодо наукового тексту або не є належним чином оформлені.

 

Марченка Богдана – тел. 0961289811

Лисовець Наталії – тел. 0967324603

Інформація у соціальних мережах:

VK: http://vk.com/konference_2017

FB: http://goo.gl/LuvWos